Inseminace skotu

Unikátní on-line řešení určené pro firmy s oprávněním provádět inseminaci skotu, které umoňuje přímý sběr dat z terénu o provedených inseminacích a jejich okamžité zpracování na centrálním serveru.

Vlastnosti :

 • Systém (dále IS) je založen na obousměrném on-line propojení mobilního pořizovacího zařízení (Windows) s centrální databází systému (MS SQL Server).
   

 • Záznamy o inseminacích zadává technik do systému již u chovatele, což umožňuje 
  okamžité provedení všech kontrol 
  v kontextu celé inseminační databáze. 
  Inseminační technik případné chyby řeší a opravuje ve chvíli, kdy je do IS vkládá, a kdy má k dispozici kartu zvířete. 

  Toto řešení tak poskytuje maximální datový komfort a záznamy o provedených 
  inseminacích vstupují do systému bez chyb a jsou připraveny pro další zpracování 
  (statistiky, fakturace).

   

 • Pořízené, případně dohlášené inseminace a věty vyšetření, včetně oprav, jsou odesílány ke zpracování do Centrální evidence.
   

 • Do IS lze pořizovat všechny druhy inseminací - běžné inseminace, inseminace dárkyně i zápis skoku z přirozené plemenitby, a to včetně plných kontrol odpovídajících kontrolám centrální evidence, případně opravných vět.
   

 • IS umožňuje vybírat inseminace na vyšetření březosti - jak klasické (90 denní),
  tak RDG, resp. ultrazvukem - a zaznamenávat zjištěnou březost.

   

 • Na základě zjištěné březosti lze provádět rozbory zabřezávání dle čtyř hlavních hledisek: podle podniku a stáje, dle býka, dle technika, a dále dle jejich variantních kombinací. 
   

 • Zjišťování březosti dle kategorie zvířete KJ, nebo za zadané období dle jednotlivých měsíců. Dále je zjišťován počet inseminací na pořadí inseminace, a počet
  a zabřezávání dle typu dnů (Po - Ne).

   

 • Umožňuje variantní způsoby fakturace sperma a úkonů a vyhodnocování spotřeby sperma dle zadaných kategorií.
   

 • Export dat pro chovatele do programu PC SKOT

Mám zájem o konzultaci

REFERENCE:

Jihočeský chovatel a.s. České Budějovice

REPROGEN, a.s. Planá nad Lužnicí

NATURAL spol. s r. o.

INPLEM s.r.o. Tehov

Please reload

Jméno *

Email *

Předmět

Zpráva

© 2020 by Algo HK